>>>~ انعکاس آب ~<<<

! هنوز هم نمی دانم هر سال که می گذرد یک سال به عمرم اضافه می شود یا یک سال از عمرم کم می شود

for hands is charity
برای دستان شما بخشش  

 
for heart is love
برای قلب شما عشق    
 
and for life is friendship
و برای زندگی شما دوستی هاست   
  
Disappointments are like road bumps, they slow you down a bit
نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن
  

 
but you enjoy the smooth road afterwards
ولی در عوض بعدش از یه جاده صاف و بدون دست انداز بیشتر لذت خواهی برد  
 
 
Don't stay on the bumps too long
بنابر این روی دست اندازها و ناهمواریها خیلی توقف نکن   
  
Move on
به راهت ادامه بده
نوشته شده در 28 آذر 1389ساعت 10:54 توسط دختر پاییز نظرات (9)


Design By : Pichak